9/22/2019

Az élő Föld


Bolygónk kétségtelenül a Naprendszer legkülönlegesebb bolygója és nem csak azért, mert mi, emberek csak itt maradhatunk életben. Sok-sok évvel ezelőtt ez a bolygó a semmiből lett, hogy otthont adhasson egy rendkívül színes populációnak. Mintha csak égi kezek működtek volna közre, hiszen, mai tudásunk szerint, ezt sehol sem produkálta a világegyetem. Minden anyag egy helyen volt, egy időben… minden tökéletes volt ahhoz, hogy a Föld megszülethessen.
Sok helyen olvastam, hogy a Föld él, no, nem szó szerint, de egy élő szervezet, ami érez, illetve érzékel mindent, ami vele és rajta történik.
Minden további magyarázat nélküli írásom következik.

A Földet különböző energiafolyamok és mágneses mezők hálózzák be, ezek találkozásai pedig különleges csomópontokat hoznak létre. Ezek a hálózatok olyanok, mint az ember testében az erek, csomópontjaik pedig a szerveink. 


Az Amazonast régóta a Föld tüdejének hívják, hiszen ez Földünk legnagyobb erdeje, ami jelenleg 5.500.000 négyzetkilométernyi területet jelöl. De Amazónia nem csupán ennyi, hiszen itt folyik át a világ legbővízűbb folyója, illetve 75.000 különböző fafajta (amik között van 60 méteres is), negyedmillió állatfaj és 22 millió ember él itt. 
Tegyük fel, hogy 1000 fa 1800 kg-nyi oxigént termel ki. Számoljunk utána…


A Shasta-hegyet (USA) földünk egyik legmisztikusabb hegyének tartják, leginkább annak legendája miatt. Ez földünk gyökércsakrája, ami annyit tesz, hogy ez az alapja mindennek. Képzeljünk el egy fát, melynek lombkoronája a föld, ennek a fának ez a hegy a gyökere, ahonnan minden ered, ahol minden elkezdődik, ami élteti és táplálja őt. E csakra eleme egyébként maga a föld, ami a bolygónk alapja, tekintve, hogy ezen állunk, ebben termeljük táplálékaink egy részét, végső soron ide is temetkezünk. De itt vert gyökeret maga a természet is és sok állat otthona is a föld mélye. Az 593.000 éves hegy egyébként majd 5000 méter magas, kúpjait máig aktív vulkánok alkotják, illetve völgye jó 7000 éve lakottnak számít. Legendái között szerepel két isten összecsapása, Lemúria elveszett túlélői (kik a hegyen laknak), egy a hegyen sétáló régesrégen elhunyt okkultista. Illetve egy bányamérnök legendája, aki azt állította, hogy talált a hegyen egy aknát, ami 11 mérföld mélyre nyúlik le, melynek mélyén múmiákat és falvakat talált. Ezen kívül pedig a hegy körül néha titokzatos fényeket látnak felvillanni a helyiek. A Shasta tehát olyan a bolygónknak, mint egy embernek a csontváza.


A Titicaca-tó (D-Amerika) már önmagában is egy igen különleges jelenség, ugyanis 3820 méterrel a tengerszint felett helyezkedik el, így pedig a Föld legmagasabban fekvő tava. 190 kilométer hosszú, 60 kilométer széles, legmélyebb pontja pedig 280 méter.  A területet először az inkák népesítették be, a ma itt élő uro indiánok ősei, akiknek vízi életformája egyedi az egész világon. Ez földünk szexcsakrája, ami annyit tesz, hogy ez a hely egyfajta szaporodási pont. Hogyan értem ezt? Egy inka legenda szerint, a nagy özönvíz után a Napisten itt teremtette meg magát a Földet, majd a Napot, végül az első emberpárt is. Ezt a helyet tekintik az inkák az emberiség bölcsőjének. Újkori kutatások még tovább mélyítették a hely mítoszát, ugyanis felfedezték a tó mélyén Wanaku városát, amit addig legendának hittek. E város már 6000 éves, tehát már az inkák előtt is létezett, és mivel víz alatt van, nyilván egy nagyobb árvíz temette be. Ez a városka adott otthont több legendának is, amik elsüllyedt kincsekről és barlangba rejtett emberáldozatokról szóltak. Mindezt most már tények is alátámasztják, hiszen meglett a barlang a gyermekáldozatok csontjaival, és előkerültek épületek is, meg mindenféle tárgyak. E csakra eleme egyébként a víz, ami több szempontból is releváns, hiszen bolygónk nagy része víz, ahonnan az élővilág maga is fejlődésnek indult. Sőt, a helyi legenda szerint, az emberek is itt születtek ujjá. A Titicaca olyan földünknek, mint egy asszonynak a méhe, egy új élet reménye, ahol a magzatot az életet adó víz zárja burokba, míg el nem jön az ő ideje.


Az Uluru (Ausztrália) szikla misztikumát az adja, hogy a nap és az év különböző szakaszaiban a fény játékossága révén, változtatja a színét. A ma még élő őslakosok szerint egykor kígyószerű lények éltek itt, akik folyton csatároztak. A 340 méteres szikla már 10.000 éve is lakottnak számított, felszínét barlangok, vájatok, források és ősi rajzok díszítik. Több helyi babona is köthető a sziklához, amik nem betartása átkot von maga után, ezért a turistákat is kötelezik ezek betartására. Ez földünk napfonatcsakrája, melynek eleme a tűz, érzékszerve pedig a szem. Ez a magányos, tűzszínű szikla egyébként a magasból egy hatalmas szemre hasonlít, talán ez Földünk mindent látó misztikus szeme.


Dobogókő (Magyarország) földünk szívcsakrája, ez által annak éltető ereje is. A 700 méteres hegynek is megvan a maga története. Már az ősmagyar mondákban is szerepelt, mint csodatévő hely, illetve sámánok és táltosok kedvelt energiaközpontja is volt valaha. Ők is érezték a hegyen áramló energiákat, és úgy hitték, hogy a hegy, mint egy szív, ’szétpumpálja’ ezeket az energiákat szerte a világban, ezzel életben tartva mindent. A magas energiakoncentrációt egyébként tudósok is igazolták, sőt maga a Dalai Láma is érzékelte azt, meg is áldva e szent helyet. De vannak itt barlangok, szakadékok, és máig azonosítatlan romok is, amikhez talán a sámánoknak van köze. Illetve itt a legvékonyabb a földkéreg az egész világon, mert máshol akár 80 km is lehet, itt maximum 20. Talán ezért is terjedhetett el az a nézet, miszerint, ha eléggé figyelünk, meghalljuk szívként dobogni a köveket.  


Stonehenge (Anglia) egy kőtömbökből és földsáncokból felépített, máig azonosítatlan célú építménye. Emellett pedig földünk torokcsakrája. Az építését Kr.e. 2500-ban kezdték el, de csupán 500 évvel később fejezték be, mert az építkezés három szakaszban zajlott le. Máig nem tudjuk, hogy miért is építették fel. Talán a csillagászathoz volt köze, talán templomként vagy temetkezési helyként szolgált? Netalán, energiaszintje miatt, a gyógyításban játszott szerepet?  Mindegyik lehetőségre találtak példákat a tudósok, de az igazságot még ma is homály fedi. Egy biztos, mint torokcsakrának, a levegő az eleme, és a fül az érzékszerve, ami a kommunikációt hívatott jelképezni. Adódik tehát a kérdés, hogy építői kivel kommunikáltak, mert akármilyen céllal is épült, abban szerepe volt a kommunikációnak. Hiszen egy templomot is építenek valakinek, az emberek remélik valakitől a gyógyulást, és valaki miatt messze földről is érkeztek ide, sokan csupán meghalni. Talán ezek a kövek voltak a Föld füle, egy csatorna, ami által a földi emberek szólhattak valakihez, akitől sorsuk jobbrafordulását remélték.  


A Gízai piramisok (Egyiptom) már önmagukban is a világ legnagyobb csodái közé tartoznak. A három legnagyobb sírt Kr.e. 2600 és 2500 között építették fel. Mindenekelőtt annyit már most hozzáfűznék, hogy elég csak beleolvasni Egyiptom történelmébe és máris rengeteg misztikummal találkozhatunk. Gondoljunk csak bele, a piramisok, a múmiák, az isteneik, az írásuk, a fáraók, a sivatag és azok a régi-régi történetek. Ez már önmagában is elég lenne, hogy ez a hely legyen a Föld legmisztikusabb és egyben legenergiadúsabb területe. Mindemellett persze Gíza földünk homlokcsakrája is, ami egy igen fontos energiaközpont, ugyanis ez maga az agy. Nincs eleme, hiszen túl van az anyagi síkon, a tisztánlátás, a hatodik érzék központja, a mindenekfeletti szeretet áramoltatója, és ez biztosítja az agy teljes energiaellátottságát, illetve itt lakik a lélek maga is. Azt hiszem még egyetlen energiaközpont sem kapott ilyen találó helyet, mint ez itt, hiszen Egyiptom a világ egyik legmisztikusabb és túlvilágközpontúbb vallásának adott egykor otthont. Fáraói, orvosai és papjai pedig olyan tudással rendelkeztek, amivel koruk egyetlen népe sem. És akkor még nem szóltam arról, hogy Afrika az emberiség bölcsője, a tudás alfája és… még sorolhatnám… Gíza az a hely, ahol valóban kinyílt a Föld mindent látó harmadik szeme, hogy tudással vértezze fel az emberiséget.


A Kailas-hegy (Tibet) 6638 méter, teteje pedig, teljesen egyedülálló módon, szimmetrikus piramis formájú, amit mindig hó borít. Most pedig jöjjön mindaz, ami miatt ez hely nyert, mert ez a legmisztikusabb mind közül, mert ez maga a Föld.
Ez a hegy földünk koronacsakrája, ami már túl van minden érzékelésen, csak az univerzummal van összeköttetésben. Ez maga a tökéletesség, amit semmilyen élőlény nem képes birtokolni, vagy csak igen kevesen.
Négy vallás is szent helyként, istenek lakhelyeként tekint rá. A föld tengelyén helyezkedik el, ezzel valamiféle egyensúlyt tart fenn, és pontosan 6666 km-re található Stonehenge-től. Eddig még senki se mászta meg, pedig sokan próbálták. Egy helyi legenda szerint azért nem jutottak még fel rá, mert a hegy folyton mozgásban van, hogy ezt megakadályozza. Tavai is elég titokzatosak, történetesen, mert az egyik holdat, a másik pedig napot formáz. Néhány turista arról számolt be, hogy a hegyen gyorsabban telik az idő. Néhány orosz tudós pedig arra a feltételezésre jutott, hogy a hegyet emberi kéz alkothatta ilyen tökéletesre.
Sokan úgy tartják, hogy ez a megközelíthetetlen és egyben veszélyes hegy a Mennyország kapuját rejti.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése