2/15/2016

Romanovok felemelkedése

Az oldalon már többször felbukkant a Romanov név, különböző cikkek kapcsán, ezért úgy döntöttem írok róluk egy cikket.

Kezdetek

A családot Andrej Ivanovics Kobilához köthetjük, aki a 13. században élt bojár vezető volt, nagy befolyással rendelkezett a moszkvai nagyfejedelem udvarában. Leszármazottai később felvették a Zaharin nevet, majd két ágra szakadtak, a Zaharin-Jakovelre és a Zaharin-Jurjevre. Még később mindkét ág nevet változtatott, előbbi csak elhagyta a Zaharin nevet, utóbbi pedig Romanov-ra változtatta nevét az akkor igen népszerű Roman Jurjevics Zaharin-Jurjev iránti tiszteletből.A hatalom közelében

IV. Rettegett Iván (1547-1584)
Iván a Moszkvai Nagyfejedelem fiaként született 1530-ban, apja halála után ő lett a következő fejedelem (1533-1547), de 5 éves koráig anyja és annak kegyence uralkodtak helyette, ekkor azonban anyja is meghalt, megmérgezték. Ezután a rivalizáló bojárfejedelmek közösen uralkodtak, de a rémesen fiatal Iván mégis részt vett a politikai életben és mindig döntési joga volt. 1547-ben megkoronázták, de ő felvette a MindenOroszokCárja nevet, így ő lett az első cár. Erős, hirtelen haragú, agresszív és makacs uralkodó volt, aki nem tűrt ellenkezést maga körül. Politikailag két célja volt, Európához kötődni minden szállal és meg akarta szüntetni a tatár-török betöréseket, háborúkat is vívott ezek okán. Ezen kívül támogatta a kultúrát, nyomdát nyitott, hatalmas szókincse volt, zeneműveket írt és nagyon vallásos is volt. Ettől függetlenül egy nagyon zűrzavaros országot hagyott hátra, hiszen a hatalmas birodalmat nagyon nehéz volt irányítani, főleg, hogy a bojárok, török-tatárok és még Európa is ellene dolgozott. Hét felesége volt:
. Anastasia Romanovna Zaharjina-Jurjeva (lásd lentebb)
. Maria Temryukovna (1544-1569): egy cserkesz fejedelem lánya volt, megbabonázta a szépsége Ivánt, így elvette (1561-1569). De a lány utált cárné lenni, analfabéta volt és rosszindulatú, a nép is utálta, így 25 éves korában valaki megmérgezte, talán maga a cár. 1563-ben szült egy fiút, de az pár hónaposan elhunyt.
. Marfa Sobakina (1552-1571): Egy gazdag kereskedő lánya volt. Őt a cár 1571-ben vette el, de pár nap múlva mérgezés miatt elhunyt. Talán az anyja mérgezte meg, mert nem akart cárné lenni, vagy véletlenül mérgezte meg egy akkori termékenység-fokozó itallal. Vagy eleve beteg volt, vagy a cár ellenlábasai végeztek vele.
. Anna Koltovskaya (15’’-1626): Egy kurtizán lánya volt és bár az egyház ellenezte a cár elvette (1572-1574). A lány nem esett teherbe, ezért a cár két év után zárdába küldte, ahol Daria néven élt haláláig.
. Anna Vasilchikova: 1575-ben vette el a cár, de a lány elutasította a férfit, zárdába vonult, majd még 1576-ban ott el is hunyt, állítólag a cár ölette meg.
. Vasilisa Melentyeva (1575)/Marija Dolgorukaya (1573/1580): létezésükre nincs történelmi bizonyíték. Előbbi egy jegyző özvegye volt, állítólag leszúrták. Utóbbinak volt egy szeretője, ezért a cár ölette meg. Ha léteztek is ágyasokként tartjuk számon őket, mert az egyház a 3. esküvő után már nem támogatta Iván házasságait.
. Marija Nagaya: 1581-1584 között volt a cár felesége. Fia született, Dimitrij (1582-1591). Férje halála után ő kolostorba került, kisfiát pedig meggyilkolták.
1584-ben hunyt el agyvérzésben.
Anastasia Romanovna Zaharjina-Jurjeva
A lány 1532-ben született a nagyon befolyásos és népszerű bojárvezető, Roman Jurjevics Zaharin-Jurjev gyermekeként. 1547-ben ment hozzá a cárhoz, akivel csodás volt a házasságuk. Anastasia okos, művelt nő volt, aki méltó társa volt a cárnak. Hat gyermekük született, három lány és három fiú, akik közül négy még 3 éves kora előtt elhunyt. A lány hatalmas befolyással volt a cárra, gyakorlatilag irányította, így helyezve a családját magas pozíciókba. Ettől függetlenül nagyon szerették egymást. 1560-ban azonban a lány meghalt, valószínűleg megmérgezték, de előfordulhat, hogy egy betegség miatti gyógyszerezésbe halt bele (higany volt a szervezetében), vagy a kozmetikai szerei végeztek vele (azokban is higany volt akkoriban).
Iván herceg (1554-1581): mint örökös, uralkodói nevelésben részesült, majd háromszor házasodott, első két nejét apja száműzte meddőségük okán. Harmadik neje Yelena azonban teherbe esett. Iván, neje halála óta kiszámíthatatlan volt, így fiával is nagyon rossz volt a viszonya. Állítólag a cár megverte terhes menyét (aki később el is vetélt), a herceg védeni próbálta, majd apja (véletlenül) halálra sújtotta örökösét.
Fjodor herceg (1557-1598): Egyszerű gondolkodású fiú volt, nem érdekelte sem a trón, sem a politika és nem is értett az uralkodáshoz, hiszen nem kapott olyan alapos nevelést, mint bátyja a trónörökös. 1580-ban elvette Irina Godunova-t, egy befolyásos miniszter, Borusz Godunov húgát. 1592-ben lánya született, Feodosia, de két év múlva el is hunyt. Fjodor helyett gyakorlatilag a sógora uralkodott Iván halála után, mert az ifjú cár teljesen alkalmatlan volt a trónra és könnyen befolyásolható is. Halála után igen zűrzavaros időszak következett (1598-1603), míg a Romanovok hatalomra nem léptek.


Romanovok a trónon

I.Mihály
1596-1645
Mihály nagyapja volt a már említett Roman Jurjevics Zaharin-Jurjev, így az elhunyt Fjodor herceg unokatestvére volt. 1613-ban egyhangúan cárrá koronázták a bojár vezetők. Mivel gyenge és visszafogott uralkodó volt, ezért jobbára édesapjára,később a tanácsadóira támaszkodott hatalmi ügyekben. Igyekezett megszilárdítani az ország gazdasági helyzetét, mert a háborúk sok pénzbe kerültek. Népszámláltak, új adókat vetettek ki, a külkereskedelem adómentes volt, korszerűsítették a hadsereget és igyekeztek a nyugati kultúrát nem beengedni az országba. 1624-ben elvette Marija Dolgorukova-t, aki királyi leszármazott volt, így a trón be volt biztosítva, de a lány 4 hónap házasság után elhunyt, így 1626-ban elvette Jevdokija Sztresnyeva-t. Tíz gyermekük született, ebből hat még gyermekként meghalt, három lány és a trónörökös Alexei élték meg a felnőtt kort.


Őt követte egyenes ágon 17 Romanov, majd 300 éven keresztül. Eleinte dinasztikus gondokkal küzdöttek,majd miután a leányági öröklést is bevezették ezek a gondok megoldódtak. Igyekeztek stabil országot létrehozni, mind politikailag mind gazdaságilag, de rémesen nehéz dolguk volt a cároknak, hiszen hatalmas volt az ország, két világ (Európa, Ázsia) között helyezkedett el, nem volt meg a kellő anyagi fedezet egy ekkorra birodalomra, nem volt megfelelő sereg a folytonos harcokhoz, zord az ország nagy része, fiatal volt a birodalom európai viszonylatban, stb. De ezen az időszakon a Romanov-dinasztia vitte keresztül az országot, hol sikeresen, hol rémes vezetéssel. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése