4/08/2016

Poligámia

A Poligámia egy igen elfogadott társadalmi forma volt a régi időkben, ma is akadnak követői szép számmal, még úgy is, hogy a törvény bünteti, legalábbis tiltja a legtöbb országban.

Többnejűségen régen

Elfogadott volt az ókori görögöknél, keltáknál, zsidóknál (Bibliában is több helyen van szó róla). Többnyire gazdasági okai voltak, hogy a föld ne legyen osztott, illetve minél több utódot akartak hagyni maguk után a férfiak, aztán a nőket tehermentesítette a többi nő-feleség, stb. Akkoriban ez nem a szexuális dolgokról szólt, hanem gazdasági és lelki szerepe volt.
Ha valaki megtehette, hogy több feleséget tartson, senki sem állta útját, mindenkinek annyi asszonya lehetett, akit tökéletesen el tudott tartani. A 3-4 feleség volt az a szám, aminél nem volt több neje senkinek sem, talán csak a kirívóan gazdag embereknek. Ennek a korszaknak a Római Birodalom és a katolikus vallás vetett teljesen véget, amely nem ismerte el ezt az akkoriban igen népszerű életformát. Ázsia egyes országaiban pedig létezett a többférjűség is, ennek oka a nők alacsony száma volt, de erről lesz még szó lentebb. 


Poligámia jelenlegi elfogadottsága

Mint említettem több országban sincs engedélyezve. A poligámiát a világ 80%-ában tiltják és szigorúan büntetik is, ilyen Európa, Amerika, Ausztrália és Ázsia nagy része is. Két afrikai és egy ázsiai régió álláspontja ismeretlen a témában. Országok, amelyek tiltják, de nem büntetik: 10-12 afrikai ország. Országok, ahol nem tiltják, és nem büntetik: kb. 40 országról beszélünk, Afrika nagy része, az összes arab állam és Ázsia egy része. Néhány ország pedig, konkrétan három a távol keleten, tiltja, de a muszlimoknak megengedi.

Fekete: a poligámia illegális és büntetik
Sötét kék: a poligámia illegális, de nem büntetik
Zöld: a poligámia csak a muszlimoknak megengedett
Világos kék: a poligámia teljesen legális


Afrikai többnejűség

Afrika története, kultúrája a gyarmatosításig eléggé homályos, tekintve, hogy írásos emlékek nincsenek, így a hagyományos afrikai vallások eredete sem tisztázott. Aztán jöttek a gyarmatosítók, akik igyekeztek ráerőltetni saját világukat a gyarmatokra, aztán egyéb kulturális, politikai, gazdasági sokk is érte ezt a kontinenst, mindez nagyban meghatározta a vallási világképét is. A mai Afrika lakosságának 45%-a arab muszlim, 40%-a keresztény és 15%-a vagy a hagyományos afrikai hiedelemvilágban hisz, vagy egyéb vallásokhoz tartozik. Azt még meg kell említenem, hogy az afrikai keresztény és az afrikai iszlám nagyban különbözik az általunk ismertektől, mert teljes mértékben áthatja mindegyiket a több évszázados afrikai hitvilág. Leginkább északon beszélhetünk valódi iszlámokról, de ők sem teljesen olyanok, mint az arab kontinensen élő társaik. Összességében azt mondhatjuk, hogy az afrikai vallások engedékenyebbek, mérsékeltebbek, nem jellemző rájuk a radikálisság inkább csak az eredeti, ősi alapdogmákat vették át mindegyik vallásból.
Jelen esetben nem érdekel minket sem a kereszténység, sem az iszlám (amiről lesz szó később), sem a többi kicsi vallás. Beszéljünk a törzsi hagyományokról és az ehhez köthető többnejűségről.
TörzsiHitvilág
Kb. 9 afrikai országban nincs már jelen a törzsi hitvilág, ezekben az iszlám az uralkodó vallás. A többi országban jelen van, Afrika lakosságának 10%-a erősen hisz benne. 29 tradicionális vallás ismert, de valószínűleg ezeken túl is van még, sőt innen eredeztetünk 15 további vallást is, amelyeket a rabszolgák terjesztettek (pl. Vudu).  A törzsi világban sosem volt jelentősége, hogy kinek hány felesége volt, mert ha mindannyian beleegyeztek, nem számított. Alapfeltétel, hogy az ara szűz legyen, mindkét család belegyezzen (a párnak nem kell egyetértenie) és megegyezzenek az ara-pénzben (a férjnek fizetnie kell asszonyáért a családjának). Az asszonyokat ezek a vallások tisztelték, hiszen ők lettek a férfi házának gondozói, gyermekeinek anyjai, stb. Így gyermekkoruk óta arra nevelték őket, hogy hogyan legyenek jó feleség és jó anya, cserébe tanították őket, óvták és őrizték. A hagyományos afrikai vallásoknál ez mit sem változott. A nők sokkal szabadabbak ezekben a kultúrákban. Ennek ellenére ez a poligámia is illegális, de a felszámolása nagyon nehéz tekintve a kontinens rémes elmaradottságát. 


Ázsiai Többnejűség

Közép-Ázsia (-sztán végződésű államok), Malajzia (61% muszlim) és Indonézia (88% muszlim) vallása az iszlám, nagyrészt, így erről majd abban a fejezetben lesz szó. Ezeken az országokon kívül nincs jelen a többnejűség.
Ellenben Ázsia egyes részein (India, Nepál, Bhután, Kína) a XVIII. század óta van jelen a többférjűség. Ennek az volt az oka, hogy jóval kevesebb nő született/tik, mint férfi. Így pedig félő volt, hogy egyes családok utód nélkül kihalnak, hiszen az örökösnek nem jutott ara. Ezt elkerülendő minden nőhöz két férfit rendeltek férjül, eleinte testvéreket, később olyan férfiakat, akik egymás barátai voltak. A látszattal ellentétben nem sérültek a nők jogai, hiszen ők választhatták meg, hogy kikkel élnek és, ha az illető férfi nem vált be, mondjuk nemzőképtelen volt (vagy megbetegedett, lebénult, meghalt, stb.), újabb férjet vehetett magához. Az asszony vezette az aprócska háztartást, nevelte a gyermekeket, míg férjei dolgoztak. Ami a szexualitást illeti: az asszony maga dönthette el, hogy mikor melyik férfival bújik ágyba, főleg, ha már mindegyiknek szült utódot. Természetesen ezeket a házasságokat is betiltották már, de egyes régiókban még él a hagyomány, illetve a törvény a régi házasságokkal elnézőbb.


Többnejűség

Iszlám többnejűség

A 7. században alapította Mohamed próféta, szent irata a Korán. A Föld népességének 23%-a iszlám, négy állam egyetlen vallása, míg É-Afrika és a közel kelet nagy része is ezen vallás tanai szerint él. Azt alapvetően kijelenthetjük, hogy a Koránt és Mohamed próféta tanításait mára igencsak elferdítette az arab társadalom, legalábbis nagyon sarkalatosan értelmezi. Ugyanis, ha valaki elolvassa a tanokat, vagy magát a Koránt azt tapasztalja, hogy az egyáltalán nem elvetemülten fanatikus, hím soviniszta és gyűlölködő, mint amilyennek ma mi látjuk (nyilván nem alaptalanul) az iszlám vallást. De most beszéljünk a házasságokról:
-          A nőket körülmetélik, nem részesülnek oktatásban, szüzen mennek férjhez – a körülmetélés NEM iszlám hagyomány, afrikai eredetű és egyszerűen csak a nők megalázásában van szerepe. A nőknek az alapokon kívül nem szükséges tanulniuk, ez valóban így is van. Csak akkor tanulhat egy nő, ha a családja engedi. A szüzesség elvárás az iszlámban és az is volt mindig, ezzel nem is igen van gond.
-          A férj hozományt fizet a feleségének – ma ezt a hozományt a lány családja kapja, az ara sose kap semmit.
-          A házasságot a rokonok hozzák tető alá, de mindkét félnek akarnia kell a frigyet, senkit sem lehet kényszeríteni – ma mindegy mit akar a nő, ha akar, ha nem férjhez megy.  
-          A szexualitás nem bűn, a férjnek örömet kell vele okoznia asszonyának – ma ez sincs, mert a nőnek ma nem kell sem szeretnie, sem akarnia a szexet a férjével. Ha a férj akarja, lesz és kész.
-          A házasságot nem kell templomban kötni, viszont a házassági-szerződés mindkét fél akaratát kell, hogy tükrözze. Vagyis, ha a nő nem szeretné, hogy férje több nőt is feleségül vegyen, akkor azt a szerződésben kikötheti – ma ez sincs így, mert a nők nem szólhatnak bele, hogy a férfi hány nőt vesz el.
-          Az iszlám elítéli a házasságon kívüli szexualitást – ma ez csak a nőknek tilos, a férfi azzal él szexuális életet, akivel csak akar, kivéve muszlim nőkkel.
-          Mindkét félnek joga van elválni, ha indokolja. Illetve a társadalom nem rekeszti ki őt ezért. – ma csak a nőknek kell indokolni és sok esetben még csak nem is vesznek tudomást akaratáról. De ha mégis sikerül elválnia, akkor a társadalom szépen kirekeszti, sokszor maga a családja is, mert szégyent hozott a családra, hogy nem volt elég engedelmes.
-          Minden férfinak csak négy felesége lehet, amennyiben el tudja tartani őket – ezt betartják, persze ettől még szeretőket tarthatnak. 
-          A nőket óvni kell a külvilágtól, más férfiaktól, stb. – ma az óvás a talpig beöltözést és a tiltások sorát jelenti. 
Természetesen biztosan vannak normálisan gondolkozó iszlám férfiak is, akik teljesen betartják az eredeti tanításokat vagy nyitottak a nyugati életvitel iránt.


Mormonok

1830-ban hozta létre ezt a vallást Joseph Smith (a cikket én írtam kiegészítésként a témához és nagyon informatív lett), szent iratuk a Mormonok könyve, melyet az alapító írt. A vallás úgy jött létre, hogy 1820-ban az akkor 15 éves fiúnak több látomása is volt, melyekben az Úr arra biztatta, hogy alapítsa meg az ő egyetlen igaz vallását, Joseph pedig így is tett. Josephnek kb. 35 felesége volt és sok-sok gyermeke, vagyis az első poligám volt az Újvilágban. Tanaikban semmi kivetni való, 1890 óta pedig a szervezet tiltja a poligámiát, híresek az önmegtartóztató és egyszerű életvitelükről, bár korán sem annyira, mint az Amishok…
Itt egy pici kitérőt teszünk, mert több mormon felekezet is van, ezért kicsit részletezem:
-          LDS: ők azok, akik ma mormonoknak tartunk, 15 millió tagja van. Egykori vezetője Brigham Young volt, aki Joseph Smith egyik jobbkeze volt egykor. Utah területén telepedett le csoportjával és alapították meg saját világukat (akkoriban még nem volt az Államok része a terület). 1890 óta tiltott náluk a többnejűség, de az önmegtartóztató élet hívei.
-          CC (egykor RLDS): 250.000 tagja van. Smith halála után ők nem támogatták Young- ot, helyette fiát, az ifjabb Joseph Smith-t szerették volna vezetőként látni, mert hitük szerint a vezető mindig legyen Smith leszármazottja, akit maga Isten jelölt ki az útra. 1996 óta a szervezetet már nem Smith-ek vezetik, és tematikáját tekintve közeledik a protestáns vallás felé, a mormon eszméket erősen megnyirbálva. Ebből kifolyólag 3 szervezet (RB, LDSR, RLDS) is kivált belőle, akik megalapították a maguk egyházait, kb.15 000 fő összesen. Ők is tiltják a többnejűséget, a kivált csoportok is. 
-          CJS: Pennsylvania a központjuk, kb. 15. 000 hívük van, ők a 3. legnagyobb mormon egyház. Ők Smith halála után nem ismerték el sem Young-ot, sem Smith fiát, ezért Bickerton és Rigdon vezetésével új egyházat alapítottak (utóbbi később kilépett). Szerintük ugyanis nem lett volna szabad egy embernek sem átvennie Smith helyét, hanem egy gyámot kellett volna kijelölni a feladatra és több vezető irányított volna. Ők sem a többnejűség hívei.
-          CC-TL: Hedrick vezetésével 1863-ban alapult meg, Missouriban. 5000 tagja van. Ők azért léptek ki, mert szerintük Smith hűtlen lett az egyházhoz, de az Úr nem jelölt ki mást helyette, így ők az eredeti alaptanokat hirdetik és bizottság irányít. Ebből kivált egy kb. 12 000-es csoport, az EM.
-          Strang-ág: őt Smith bízta meg, hogy Wisconsinban szervezze az egyházat. Majd annak halála után ott is maradt és bár az eredeti néven, de saját vallást alapított. Kb. 1000 híve van.
Ezek egyike sem hirdeti a többnejűséget és nagyvonalakban az 1890-ben meghatározott tanok, hittételek alapján működik. Most jöjjenek a Poligám Mormonok
-          FLDS: 10.000 fő. A szervezet 1890-ben vált ki, miután betiltották a többnejűséget. Woolley alapította, aki szentül hitte, hogy ha az Úr a többnejűséget adta parancsba Smith-nek, akkor így is kell élniük. Az ’50-es években vált szét az AUB-tól. Radikálisan hirdetik a hitüket, náluk a férfiak a legfőbb irányítók, a nőknek nincsenek jogaik. Egy férfinak tucatnyi felesége is lehet, köztük gyermekek is. A nők szigorú ruházati és viselkedési kódex alapján élnek. Náluk minden az egyház tulajdona, senkinek sincs semmije. Az egyház 400 fiút közösített eddig ki, mondván hitehagyottak, valójában azonban nem jutott volna nekik feleség. Elég nyíltan rasszisták, sok náluk a genetikai rendellenesség és az értelmi fogyatékosság is, nyilván a „beltenyészet” miatt. Náluk a nők nem dönthetnek önállóan semmiről, nem tanulhatnak, nem mehetnek szabadon férjhez, nem önthetnek a gyerekek számáról, semmilyen joguk sincs.

-          AUB: 8000 fő. A szervezet 1890-ben vált ki, miután betiltották a többnejűséget. Woolley alapította, aki szentül hitte, hogy ha az Úr a többnejűséget adta parancsba Smith-nek, akkor így is kell élniük. Tagjai egyre inkább beilleszkednek a társadalomba, mert bár a többnejűséget hirdetik eléggé liberálisak. A Feleségtársak című műsorban szereplő családok is az AUB tagjai. Náluk közös megegyezésen alapulnak a házasságok és a válás is megengedett. A nőknek lehet saját házuk, munkájuk, igényeik, ízlésük, stb. Hitük szerint a valódi mormon egyházhoz (LDS) állnak közelebb, de életük kicsit nyitottabb annál. 


2 megjegyzés:

  1. Nekem tetszett a cikk, elég átfogó volt! Köszönöm!

    Üdv,
    Gerzson

    VálaszTörlés